5651 sayılı yasa

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik”  düzenlenerek 11 Nisan 2017 tarih ve 30035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Suç ve suçluyla mücadele edilmesi kapsamında ise; kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılara (Otel, Cafe, Restoran, Çay bahçesi, Plaj vb.) kullanıcıları tanımlayacak, kısa mesaj servisi (SMS) ve benzeri sistemleri kurma zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanında, internet toplu kullanım sağlayıcılara kullanıcıların erişim kayıtlarını (LOG kayıtlarını) elektronik ortamda iki yıl süreyle saklama yükümlüğü getirilmiştir.